Chong cao sheng yong wan, trùng thảo sâm nhung hiệu con khỉ Malaysia 34 viên_ thuốc tiêu hoá 01 hộp

130.000 

Chong cao sheng yong wan, trùng thảo sâm nhung hiệu con khỉ Malaysia bao tử bị viêm loét, đau lúc no, đau từng cơn hoặc đau liên miên khiến chất lượng cuộc sống và chất lượng bữa ăn bị suy giảm.